Terapia Akceptacji i Zaangażowania

Terapia Akceptacji i Zaangażowania (po angielsku: Acceptance and Commitment Therapy – w skrócie ACT) to kierunek psychoterapeutyczny zaliczany do tzw. trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnych.

Chociaż Terapia Akceptacji i Zaangażowania jest terapią stosunkowo młodą (pierwszy podręcznik ukazał się w 1999 roku), jej empiryczny status jest już dobrze ugruntowany. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne umieściło Terapię Akceptacji i Zaangażowania na liście “terapii opartych na dowodach” w kategoriach: depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, psychozy i chroniczny ból. Pozytywne rezultaty badań klinicznych doprowadziły również do umieszczenia Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) w amerykańskim narodowym rejestrze praktyk medycznych opartych na dowodach (National Registry of Evidence-based Programs and Practices).

W Terapii Akceptacji i Zaangażowania nadrzędnym celem terapeuty jest zwiększenie psychologicznej elastyczności klienta. Cel ten realizuje się poprzez integrację strategii terapeutycznych opartych na mindfulness i akceptacji doświadczenia ze strategiami bezpośredniej modyfikacji zachowania.

Elastyczność psychologiczna definiowana jest jako zdolność pełnego doświadczania chwili obecnej (“tu i teraz”) oraz kontynuowania lub zmiany zachowania w zależności od tego, czy służy ono osiągnięciu celów zgodnych z osobistymi wartościami i celami.

Terapia Akceptacji i Zaangażowania może być stosowana jako interwencja podstawowa lub uzupełniająca w leczeniu praktycznie wszystkich zaburzeń psychicznych oraz wielu przewlekłych schorzeń somatycznych, jak chroniczny ból, czy szumy uszne. Stosowana jest też z powodzeniem w coachingu, zarządzaniu zespołami i doradztwie.

Terapia ta może być stosowana w każdej formie: jako terapia indywidualna, interwencja samopomocowa, terapia grupowa, terapia par i rodzin; w lecznictwie ambulatoryjnym i na zamkniętych oddziałach szpitalnych.

Podstawową literaturą do nauki Terapii Akceptacji i Zaangażowania w języku polskim jest główny podręcznik tej metody „Terapia akceptacji i zaangażowania. Proces i praktyka uważnej zmiany” – wydany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podstawy filozoficzne Terapii Akceptacji i Zaangażowania stanowi nurt zwany Funkcjonalnym Kontekstualizmem, a najważniejszą bazą teoretyczną jest Teoria Ram Relacyjnych (Relational Frame Theory). Pierwsza polska publikacja wprowadzająca w podstawy tej teorii to artykuł „Człowiek – zwierzę werbalne” – napisany przez P. Ostaszewskiego i S. Malickiego, a opublikowany w Przeglądzie Psychologicznym (2013).

Więcej informacji na temat podstaw teoretycznych terapii Akceptacji i Zaangażowania znajdziesz klikając na poniższe linki:

Istytut ACT organizuje szkolenia i superwizję w Terapii Akceptacji i Zaangażowania dla osób o każdym poziomie zaawansowania.

Aby mieć zawsze aktualne informacje na temat naszej oferty szkoleniowej zarejestruj się na naszej stronie i załóż własny profil użytkownika.