Program kursu Bezpieczny Terapeuta ACT

Spotkanie organizacyjne:

1) Sprawy organizacyjne i informacje praktyczne
2) Czym jest ACT?
3) Cel i metodyka kursu

Moduł 1

1) Jak działa psychoterapia? – Kontekstualny (wielościeżkowy) model zmiany
2) Dlaczego niektórzy terapeuci są bardziej skuteczni od innych?
– Kontekstualny model umiejętności terapeutycznych
3) Plateau stagnacji a celowa praktyka
4) Przymierze terapeutyczne a informacja zwrotna
5) Postawa terapeutyczna w ACT

Moduł 2

Ramy konceptualne:
1) Wielowymiarowy Model Zmiany jako metateoretyczna mapa podróży
2) Funkcjonalny kontekstualizm w praktyce klinicznej
3) Bio-psycho-społeczny model zdrowia psychicznego
4) ABC psychoterapii behawioralnej a ACT
5) Czym jest unikanie doświadczania?

Moduł 3

Hexaflex – wprowadzenie
Zachowanie kierowane regułami a kontakt z chwilą obecną
Czym jest poczucie twórczej bezradności?

Moduł 4

Fuzja, defuzja i konfuzja – praca z myślami i zniekształceniami poznawczymi w ACT
Wprowadzenie do Teorii Ram Relacyjnych (RFT)

Moduł 5

Praca z emocjami w ACT – regulacja czy akceptacja
Ekspozycja oparta na wartościach

Moduł 6

ACT a relacje interpersonalne – model bezpieczeństwa emocjonalnego
Interpersonalne i intrapersonalne mechanizmy depresji
Zaburzenia osobowości

Moduł 7

Bycie autorem własnej biografii, czyli wzmacnianie autonomii i klaryfikacja wartości

Moduł 8

Bezpieczny Terapeuta ACT – tworzenie wielowymiarowego kontekstu zmiany
Podsumowanie kursu