Szkolenie Bezpieczny Terapeuta ACT

Szkolenie Bezpieczny Terapeuta ACT

Szkolenie Bezpieczny Terapeuta ACT to systematyczny kurs Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) prowadzony w języku polskim przez certyfikowanego, międzynarodowego trenera ACT (ACBS peer-reviewed ACT trainer).

Jest to prawdopodobnie pierwsze na świecie systematyczne szkolenie ACT oparte na metodzie „celowej praktyki” i jest to na pewno jedyne szkolenie, które w pełni integruje metodę Feedback Informed Treatment z nauką ACT.

Jak powstawał plan kursu?

Tak się złożyło, że końcówkę ostatnich wakacji spędziłem w szpitalu, gdzie przeszedłem dwie ratujące życie operacje. Niestety, konieczność przejścia drugiej z nich spowodowana była wyłącznie poważnym błędem medycznym popełnionym w trakcie pierwszej.

W ten oto sposób dane mi było osobiście i boleśnie doświadczyć czegoś, o czym w sumie wszyscy wiemy: leczenie nie prowadzi się samo, prowadzą je konkretni ludzie w konkretnych warunkach. Dobre procedury nie gwarantują dobrych wyników. Te osobiste doświadczenia, o których pisałem obszerniej w moim blogu, wpłynęły na ostateczny kształt szkolenia.

Wartość jakiejkolwiek interwencji uzależniona jest od tego, kto ją wykonuje, a nie od tego, jak wypadła ona w randomizowanych badaniach kontrolnych. Wszystko można spieprzyć. Na tym właśnie polega różnica między teorią i praktyką. Dotyczy to tak medycyny somatycznej, jak psychoterapii.

Jak to właściwie jest z jakością psychoterapii?

W badaniach psychoterapia wypada całkiem nieźle. Ale chociaż ogólne dane dotyczące skuteczności psychoterapii są pozytywne, faktem jest, że średnio tylko 60 procent uczestników randomizowanych badań kontrolnych wykazuje kliniczną «poprawę», a stan około 10 procent pogarsza się w trakcie terapii.
Według jednego z najnowszych badań, 43 procent klientów zgłasza niepożądane efekty uboczne.

Co zrobić, żeby terapia była skuteczna i bezpieczna?

Badania nad psychoterapią pokazują, że pod względem skuteczności różnice indywidualne pomiędzy terapeutami mają dużo większe znaczenie niż pomiędzy stosowanymi przez nich metodami. Piętnaście procent najbardziej skutecznych terapeutów osiąga systematycznie dwa razy lepsze rezultaty niż reszta ich kolegów. Co ciekawe, nadzwyczajna skuteczność jest niezależna od stosowanego przez nich podejścia terapeutycznego.

Z drugiej strony, klienci piętnastu procent najgorszych terapeutów nie doświadczają żadnej poprawy lub ich stan psychiczny pogarsza się w trakcie terapii. Osiąganie najgorszych wyników jest również niezależne od stosowanego podejścia.

Co więcej, wyniki badań pokazują, że kurczowe trzymanie się przez terapeutę protokołu i technik wpływa niekorzystnie na skuteczność terapii.

Jaki płynie z tego wniosek? Jeśli chcemy skutecznie pomagać innym, musimy inwestować w siebie, a nie wierzyć w „cudowną metodę”. Historia ponad czterdziestu lat badań nad psychoterapią pokazuje jedno: nie istnieją super-terapie, ale istnieją super-terapeuci. Pozostaje tylko pytanie: jak się stać jednym z nich?

Jak uczyć się skutecznego prowadzenia psychoterapii?

Odpowiedź na to pytanie jest złożona, bo wymaga odpowiedzi na bardziej podstawowe pytanie: Co czyni niektórych terapeutów wyjątkowo skutecznymi?

Jedno jest pewne: skutecznej terapii nie można się nauczyć ani na warsztatach, ani na konferencjach, ani z książek, ani w trakcie wykładów akademickich. Badania jednoznacznie wskazują na dwa kluczowe komponenty skutecznego treningu psychoterapeuty:

1) Świadome, celowe i systematyczne praktykowanie konkretnych umiejętności w połączeniu z ciągłą informacją zwrotną (zwane w literaturze „deliberate practice”).

2) Mentoring – stabilna i bezpieczna relacja superwizyjna z kolegą, który posiada zarówno wiedzę kliniczną jak i kompetencje dydaktyczne.

Nasz kurs zawiera oba elementy.

Szkolenie Bezpieczny Terapeuta ACT – organizacja

Szkolenie prowadzone jest online w formie wideokonferencji. Obejmuje wykłady/dyskusje oraz systematyczną superwizję zorientowaną na ćwiczenie konkretnych umiejętności.

Do uczestnictwa w kursie potrzebne jest dobre i stabilne łącze internetowe oraz komputer z głośnikiem/słuchawkami, kamerą internetową oraz mikrofonem. Dobrze jest też mieć zaciszny kąt tak, żeby nas nikt ani nic nie rozpraszało w trakcie spotkania. Odpadają natomiast koszty i czas dojazdu, bo w szkoleniu można uczestniczyć z własnego domu.

Zarówno zajęcia teoretyczne jak i superwizja odbywają się w małych grupach, umożliwiając każdemu uczestnikowi bezpośrednią wymianę doświadczeń i dyskusję z pozostałymi uczestnikami oraz z prowadzącym zajęcia. Grupa wykładowa składa się z 12-14 uczestników, a grupa superwizyjna może liczyć 6-7 osób.

Każde ze spotkań jest nagrywane, a nagranie dostępne dla uczestników szkolenia na platformie e-learningowej przez co najmniej dwa tygodnie. Na platformie e-learningowej dostępne są również quizy, zadania domowe i dodatkowe materiały.

Każda z grup superwizyjnych będzie miała własne, zamknięte forum na witrynie Instytutu ACT oraz możliwość spotkań wideokonferencyjnych bez udziału prowadzącego.

Aby wziąć udział w kursie, należy zarejestrować profil użytkownika na stronie InstytutACT.pl. Można to zrobić w momencie zakupu kursu lub wcześniej. Profil ten można usunąć, wraz z wszystkimi danymi, po zakończeniu szkolenia.

Częstotliwość spotkań i czas trwania kursu

Kurs składa się z 8 modułów, a każdy moduł przewidziany jest na jeden miesiąc. Ten czas może się wydłużyć z powodu świąt itp. Dochodzi do tego spotkanie organizacyjne na początku i egzamin w formie quizu oraz pracy pisemnej na zakończenie kursu. Program kursu znajduje się tutaj: Program Szkolenia

W trakcie każdego modułu spotykamy się trzy razy: na jeden 3-godzinny (3×45 min) wykład wprowadzający nowe zagadnienie (w grupie 12-14 osobowej) oraz na dwie 1,5 godzinne superwizje (w grupie 6-7 osobowej). W sumie szkolenie składa się z ośmiu wykładów i szesnastu superwizji oraz spotkania organizacyjnego.

Warunki zaliczenia kursu

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w 6 z 8 wykładów oraz w 12 z 16 superwizji. Trzeba też zaliczyć dwa quizy: międzysemestralny i końcowy oraz zdać egzamin pisemny.

Warunki uczestnictwa

Jedynym warunkiem jest dostęp do klientów, ponieważ szkolenie ma charakter praktyczny. Kurs jest na poziomie podstawowym i nie wymaga wcześniejszej wiedzy na temat ACT. Wcześniejsze szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) na pewno będzie przydatne, ale nie jest wymagane.

Cena

Cena szkolenia to 4000 złotych, jeśli opłata jest dokonywana z góry za cały kurs (8 modułów). W przypadku opłacania każdego z semestrów osobno (4 moduły), cena wynosi 2500 zł za semestr.
Dla osób, które uczestniczyły już w superwizji Instytutu ACT obowiązują zniżki i preferencyjne zasady opłat.

Certyfikacja

Struktura materiału dydaktycznego oparta jest na Wielowymiarowym Modelu Zmiany, który jest własnością intelektualną spółki Uniskills AS i może być stosowany oraz reprodukowany wyłącznie za zgodą tej spółki. Dotyczy to zarówno używania nazwy, jak rozpowszechniania materiałów i powielania/prezentowania samego modelu.

Terapia Akceptacji i Zaangażownia (ACT) nie podlega żadnym certyfikacjom i może być stosowana bez ograniczeń, to znaczy każdy ma prawo nazwać się «terapeuta ACT», bez względu na to czy przeszedł jakieś szkolenie, czy nie. Jakakolwiek osoba lub organizacja, która próbuje «certyfikować» terapeutów ACT, robi to nielegalnie.

„Bezpieczny Terapeuta ACT” to zastrzeżona nazwa szkolenia. Posługiwanie się tą nazwą/tytułem wymaga zgody spółki Uniskills AS.

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy najpierw wysłać formularz zgłoszenia znajdujący się na dole tej strony. Następnie, po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od firmy Uniskills AS, można dokonać zakupu szkolenia w sklepie internetowym Instytutu ACT.

Po wysłaniu zgłoszenia oraz po zarejestrowaniu profilu użytkownika na stronie InstytutACT zalecamy regularne sprawdzanie emailowej skrzynki «wiadomości śmieci», ponieważ mogą tam trafiać emaile generowane automatycznie przez naszą stronę.

Kontynuacja szkolenia

Bezpieczny Terapeuta ACT to szkolenie na poziomie podstawowym. W opracowaniu jest poziom drugi, który przygotowuje do samodzielnego prowadzenia Grup Bezpieczeństwa Emocjonalnego.

Grupa Bezpieczeństwa Emocjonalnego to modułowy program terapii grupowej dla osób ze zdiagnozowanym zaburzeniem psychicznym. W swojej pierwotnej formie terapia ta zaprojektowana została z myślą o nawracającej depresji i współwystępujących zaburzeniach osobowości. W latach 2015-2018 Grupy Bezpieczeństwa Emocjonalnego były testowane w jednej z poliklinik psychiatrycznych Szpitala Uniwersyteckiego Akershus w Norwegii. Podręcznik terapii jest w przygotowaniu.

Trzecim i ostatnim poziomem szkoleń będzie roczny kurs przygotowujący do roli superwizora/trenera.

Organizator szkolenia

Szkolenie prowadzone jest przez norweską firmę Uniskills AS – Center for Psychotherapy, Relational Competence and Development. Firma Uniskills AS specjalizuje się w szkoleniu personelu psychiatrycznego każdego szczebla oraz w podnoszeniu kompetencji interpersonalnych osób zajmujących się zawodowo pomaganiem ludziom.

Dewizą firmy jest dbałość o najwyższe profesjonalne i etyczne standardy wykonywania zawodów związanych z wpływaniem na zachowanie ludzkie. Szkolenia prowadzone przez Uniskills AS zgodne są z rygorystycznymi wymogami etycznymi Norweskiego Towarzystwa Psychologicznego i Norweskiego Ministerstwa Zdrowia oraz z metodologią opracowaną i zalecaną przez International Center for Clinical Excellence (ICCE).

Prowadzący

Kurs prowadzi Stanisław Malicki, licencjonowany specjalista psychologii klinicznej z 30-letnim stażem pracy w ochronie zdrowia psychicznego oraz pierwszy (i na razie jedyny) polskojęzyczny certyfikowany trener terapii akceptacji i zaangażowania (ACBS peer-reviewed ACT trainer).

Stanisław Malicki pracuje na stałe w poliklinice psychiatrycznej Szpitala Uniwersyteckiego Akershus, największego dostawcy specjalistycznych usług zdrowotnych w Norwegii. Jest również gościnnym wykładowcą Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Ewy Pragłowskiej i dr Agnieszki Popiel, a także gościnnym wykładowcą studiów podyplomowych SWPS „Uważność i Współczucie: Podstawy, Badania i Psychoterapia” pod kierownictwem dr hab. Pawła Holasa.

Stanisław MalickiStanisław Malicki jest członkiem Zarządu Norweskiego Towarzystwa Psychologii Kontekstualnej afiliowanego przy Association for Contextual Behavioral Science. Jest też członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, Norweskiego Towarzystwa Psychologicznego i Norweskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej.

Oprócz bycia formalnie uznanym międzynarodowym trenerem i superwizorem ACT, Stanisław Malicki odbył w Norwegii 5-letnie podyplomowe szkolenie specjalizacyjne nadające tytuł certyfikowanego specjalisty psychologii klinicznej; skolenie w Dialektycznej Terapii Behawioralnej (DBT) akredytowane przy British Isle DBT / Behavioral Tech oraz certyfikowane szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Stanisław Malicki jest twórcą Wielowymiarowego Modelu Zmiany i Terapii Bezpieczeństwa Emocjonalnego, a w ciągu ostatnich pięciu lat prezentował swoją pracę naukową i kliniczną podczas 20 wystąpień konferencyjnych, na 12 konferencjach międzynarodowych w 9 różnych krajach. Pełen wykaz publikacji i wystąpień konferencyjnych oraz anglojęzyczny blog Stanisława Malickiego znajdziesz na jego osobistej stronie.

Program szkolenia Bezpieczny Terapeuta ACT znajdziesz tutaj: Program

O ramach konceptualnych szkolenia możesz przeczytać tutaj: Model teoretyczny

Tak, jestem zainteresowana(y) szkoleniem Bezpieczny Terapeuta ACT, a moje dane kontaktowe to: