Superwizja

Grupowa superwizja ACT online

Superwizja jest jednym z filarów szkolenia psychoterapeuty, coacha oraz każdego kto pracuje bezpośrednio nad zmianą zachowania innych ludzi. Grupowa superwizja ACT online prowadzona jest przez międzynarodowego trenera ACT, Stanisława Malickiego. To oferta dla wszystkich, którzy pragną nauczyć się praktycznie stosować Terapię Akceptacji i Zaangażowania w swojej pracy.

Jedna grupa superwizyjna może liczyć od 3 do 5 uczestników. Spotkania grupowe odbywają się dwa razy w miesiącu z wykorzystaniem platformy internetowej do prowadzenia wideokonferencji. Umożliwia ona m.in. wzajemne widzenie się co stwarza atmosferę pracy grupowej oraz pokazywanie całej grupie slajdów i innych dokumentów z własnego komputera przez każdego uczestnika. Platforma umożliwia też każdemu uczestnikowi prowadzenie chatu na żywo z całą grupą lub z innym, wybranym uczestnikiem.

Cena

Cena za spotkanie 60-minutowe to 80 złotych od uczestnika, czyli 160 złotych miesięcznie za udział w grupie.

Format superwizji

Format naszej superwizji to modyfikacja tak zwanego model portlandzkiego. oparty na metodzie “deliberate practice”. Metoda ta kładzie nacisk na praktyczną naukę poprzez systematyczny i celowy trening konkretnych umiejętności i osiągnianie coraz większej wprawy w ich stosowaniu. Stosowanie tej metody wymaga dość dobrej znajomości podstaw teoretycznych terapii, więc jedno ze spotkań każdego miesiąca poświęcamy konceptualizacji przypadków, rozumieniu podstaw teoretycznych stosowanej metody oraz innnym kwestiom związanym z Terapią Akceptacji i Zaangażowania. Natomiast drugie spotkanie ma charakter czysto treningowy.

Uczestnicy grupy mają również również dostęp do zamkniętego, moderowanego forum na stronie Instytutu ACT, co pozwala na wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie pomiędzy spotkaniami.

Atest

Uczestnictwo w superwizji potwierdzane jest atestem Instytutu ACT opisującym format/metodę oraz potwierdzającym ilość godzin otrzymanej superwizji. Atest wystawia oficjalnie uznany, międzynarodowy trener Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACBS peer-reviewed ACT trainer).

Standardowo, atest wystawiany jest w języku polskim i angielskim. Na życzenie uczestnika dokument może zostać wystawiony również w języku norweskim.

W Norwegii atest może być używany w procesie ubiegania się o państwową licencję psychologa lub o tytuł specjalisty psychologii klinicznej. Osoby zainteresowane tą opcją proszone są o bezpośredni kontakt przed rozpoczęciem superwizji w celu uzyskania bliższych informacji i wyjaśnienia kwestii formalnych.

Prowadzący

Superwizję prowadzi psycholog Stanisław Malicki, jeden z 92 oficjalnie uznanych międzynarodowych trenerów ACT (ACBS peer-reviewed ACT trainer), terapeuta terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) i dialektycznej terapii behawioralnej (DBT).

Stanisław Malicki posiada państwową licencję specjalisty psychologii klinicznej w Norwegii, a na co dzień pracuje w Poliklinice Psychiatrycznej należącej do Szpitala Uniwersyteckiego Akershus – największego z norweskich szpitali. Od 2017 roku Stanisław Malicki jest również gościnnym wykładowcą Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej prowadzonej w ramach studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Stanisław Malicki jest współautorem pięciu artykułów naukowych o tematyce związanej z psychologią kontekstualną i Terapią Akceptacji i Zaangażownia a w ciągu ostatnich pięciu lat prezentował swoją pracę kliniczną i naukową podczas dwudziestu wystąpień konferencyjnych, na jedenastu międzynarodowych konferencjach, w ośmiu krajach. Życiorys zawodowy prowadzącego dostępny jest tutaj.

Jak wziąć udział w superwizji?

Aby zostać członkiem jednej z grup superwizyjnych ACT wyślij poniższy formularz kontaktowy. Ponieważ żadna z grup nie może liczyć mniej niż trzech ani więcej niż pięciu uczestników, może się zdarzyć, że musisz poczekać aż zwolni się miejsce w którejś z istniejących grup lub powstanie nowa. Wkrótce po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz email z informacją o przewidywanym terminie rozpoczęcia superwizji.